சனி, 21 நவம்பர், 2009

தெண்டுல்கருக்கு ஒட்டு போடுங்கள்

உலகத்தில் பிரபலமான விளையாட்டு வீரர் யார் என்பதை ஒரு தளம் ஆய்வு செய்கிறது .அதில் இந்தியாவின் சார்பாக முதல் பத்து இடங்களுக்குள் தெண்டுல்கர்(ஆறாவது இடத்தில)உள்ளார் .நீங்கள் தெண்டுல்கருக்கு ஓட்டளிக்க விரும்பினால் இந்த லிங்கை அழுத்தவும் .

Buy Book Online in India
TheStorez.com Online Bookstore